Επαλήθευση Διαπιστευτηρίων
Καλώς ορίσατε στον ιστοχώρο της επαλήθευσης διαπιστευτηρίων του Didaktika Κε.Δι.Βι.ΜΌταν εισάγετε τον κωδικό αναγνώρισης θα εμφανιστούν πληροφορίες γνησιότητας σχετικά με τον κάτοχο του διαπιστευτηρίου.
Δώστε αριθμό διαπιστευτηρίου
π.χ DC00001